InterspaceБаза на знаењеДокументацијаКлаудПоврзаност на Интернет и пирингзи
КЛАУД
10-Јан-201820-Авг-2023
Povrzanost na Internet i piringzi
Internet pristapot vo Interspace Klaud bazira na nashata telekom mrezha od provajdersko nivo, so pasija dizajnirana da obezbedi konekcii so najvisok kvalitet od/do bilo koja destinacija vo svetot, rezultirajkji vo nesporedliva brzina na transfer i povekje stepena redundantnost.

Interspace e telekom provajder od prva klasa, koj operira so sopstven avtonomen sistem vo globalnata BGP mrezha i poseduva opsezhna fiber optichka mrezha koja se prostira na povekje od 3000 km. Nashata infrastruktura vkluchuva direktni konekcii so vodechkite globalni tier 1 mrezhi i strateshki regionalni i lokalni piringzi, preku koi obezbeduvame vrski od najvisoka klasa za profesionalni biznisi i drugi provajderi.

1.Konekcii so globalni provajderi

Direktnite konekciite so globalni provajderi ovozmozhuvaat mrezhata na Interspace da vleze direktno vo jadroto na Internetot preku samo eden provajderski ruter. Gi istaknuvame direktnite vrski so tier 1 provajderite Lumen i Arelion koi se na prvite dve mesta. Globalniot rang e baziran na CAIDA AS Rank.

Lumen Technologies (poraneshen Level 3)
Broj 1 vo globalniot rang. Interkonekcija preku 2 geo nezavisni pateki.
Arelion (poraneshen Telia Carrier)
Broj 2 vo globalniot rang. Interkonekcija preku 2 geo nezavisni pateki.
Hurricane Electric
Vospostaven globalen provajder. Interkonekcija preku 2 geo nezavisni pateki.
RETN
Vospostaven globalen provajder so kvalitetni ruti do EMEA/APAC.

2.Konekcii so regionalni i lokalni provajderi

Direktnite konekcii so regionalni i lokalni provajderi obezbeduvaat superioren protok i niska latencija pomegju korisnicite na Interspace i korisnicite na ovie provajderi, bidejkji soobrakjajot se rutira direktno megju nashite mrezhi po najkratkata mozhna pateka, namesto preku globalni provajderi.

Swisscom
Renomiran provajder vo Zapadna Evropa so sedishte vo Shvajcarija.
Telekom Slovenije
Vospostaven provajder vo Jugoistochna Evropa.
A1
Renomiran provajder vo Evropa so prisustvo i vo Makedonija.
Deutsche Telekom / Makedonski telekom
Renomiran provajder vo Evropa so prisustvo i vo Makedonija.

3.Konekcii so kluchni globalni servisi

Imame direktni konekcii so vospostaveni provajderi na specijalizirani servisi, preku koi se ovozmozhuva podobro iskustvo koga se koristat nivnite aplikacii i resursi.

Cloudflare
Ja zgolemuva bezbednosta i performansite na veb stranite.
Google
Direkten pristap do golema infrastruktura za servisi i resursi na Google.
Amazon
Ovozmozhuva besprekorna porvzanost za servisite na Amazon.
Facebook
Go podobruva protokot na podatoci za sodrzhini od ekosistemot na Facebook.

4.Konekcii so Internet Menuvachnici

Razmenuvame soobrakjaj so golem broj na telekom i hosting provajderi preku Internet Menuvachnici (centri za razmena na soobrakjaj), shto doprinesuva za visok kvalitet na protok i poniska latencija, bidejkji soobrakjajot se rutira direktno pomegju nashite mrezhi, namesto preku globalni provajderi.

AMS-IX
Edna od najgolemite Internet Menuvachnici vo Zapadna Evropa so sedishte vo Amsterdam.
BIX
Edna od najgolemite Internet Menuvachnici na Balkanot.
DATA-IX
Edna od najgolemite Internet Menuvachnici vo Istochna i Centralna Evropa.
IXP.MK
Makedonska Internet menuvachnica.
Поврзаност на Интернет и пирингзи
Интернет пристапот во Interspace Клауд базира на нашата телеком мрежа од провајдерско ниво, со пасија дизајнирана да обезбеди конекции со највисок квалитет од/до било која дестинација во светот, резултирајќи во неспоредлива брзина на трансфер и повеќе степена редундантност.

Interspace е телеком провајдер од прва класа, кој оперира со сопствен автономен систем во глобалната BGP мрежа и поседува опсежна фибер оптичка мрежа која се простира на повеќе од 3000 км. Нашата инфраструктура вклучува директни конекции со водечките глобални tier 1 мрежи и стратешки регионални и локални пирингзи, преку кои обезбедуваме врски од највисока класа за професионални бизниси и други провајдери.

1.Конекции со глобални провајдери

Директните конекциите со глобални провајдери овозможуваат мрежата на Interspace да влезе директно во јадрото на Интернетот преку само еден провајдерски рутер. Ги истакнуваме директните врски со tier 1 провајдерите Lumen и Arelion кои се на првите две места. Глобалниот ранг е базиран на CAIDA AS Rank.

Lumen Technologies (поранешен Level 3)
Број 1 во глобалниот ранг. Интерконекција преку 2 гео независни патеки.
Arelion (поранешен Telia Carrier)
Број 2 во глобалниот ранг. Интерконекција преку 2 гео независни патеки.
Hurricane Electric
Воспоставен глобален провајдер. Интерконекција преку 2 гео независни патеки.
RETN
Воспоставен глобален провајдер со квалитетни рути до EMEA/APAC.

2.Конекции со регионални и локални провајдери

Директните конекции со регионални и локални провајдери обезбедуваат супериорен проток и ниска латенција помеѓу корисниците на Interspace и корисниците на овие провајдери, бидејќи сообраќајот се рутира директно меѓу нашите мрежи по најкратката можна патека, наместо преку глобални провајдери.

Swisscom
Реномиран провајдер во Западна Европа со седиште во Швајцарија.
Telekom Slovenije
Воспоставен провајдер во Југоисточна Европа.
A1
Реномиран провајдер во Европа со присуство и во Македонија.
Deutsche Telekom / Македонски телеком
Реномиран провајдер во Европа со присуство и во Македонија.

3.Конекции со клучни глобални сервиси

Имаме директни конекции со воспоставени провајдери на специјализирани сервиси, преку кои се овозможува подобро искуство кога се користат нивните апликации и ресурси.

Cloudflare
Ја зголемува безбедноста и перформансите на веб страните.
Google
Директен пристап до голема инфраструктура за сервиси и ресурси на Google.
Amazon
Овозможува беспрекорна порвзаност за сервисите на Amazon.
Facebook
Го подобрува протокот на податоци за содржини од екосистемот на Facebook.

4.Конекции со Интернет Менувачници

Разменуваме сообраќај со голем број на телеком и хостинг провајдери преку Интернет Менувачници (центри за размена на сообраќај), што допринесува за висок квалитет на проток и пониска латенција, бидејќи сообраќајот се рутира директно помеѓу нашите мрежи, наместо преку глобални провајдери.

AMS-IX
Една од најголемите Интернет Менувачници во Западна Европа со седиште во Амстердам.
BIX
Една од најголемите Интернет Менувачници на Балканот.
DATA-IX
Една од најголемите Интернет Менувачници во Источна и Централна Европа.
IXP.MK
Македонска Интернет менувачница.

Povrzani sodrzhini
Dokumentacija
Klaud
Komunikacii
Hosting
My Interspace
Tehnichki statii
Tutorijali
Nauchi
Novosti
Aktuelni novosti
Posledni nastani
Поврзани содржини
Документација
Клауд
Комуникации
Хостинг
My Interspace
Технички статии
Туторијали
Научи
Новости
Актуелни новости
Последни настани
Povrzani produkti
Elastichen Klaud VPS
Elastichen Klaud VPS pretstavuva virtuelna mashina koja raboti vrz napredni klaud i mrezhni tehnologii, nudejkji znachitelni prednosti vo sporedba so tradicionalniot VPS hosting i nepobedliv odnos na cena so performansi. Postavete OS so aplikacii za samo 1 min. Na eden klik avtomatski bekapi, snapshoti i disaster recovery replika, zachuvani vo drug data centar na bezbedna dalechina. Nova gen na AMD EPYC, ultra brzi NVMe diskovi, dedicirani konekcii i besplatna privatna mrezha.
Klaud VPN PointConnect
Klaud VPN ovozmozhuva individualni kompjuteri da se povrzuvaat bezbedno so vashata klaud privatna mrezha od bilo kade vo svetot, preku shifriranje na podatocite koi patuvaat preku Internet. Otkako kje se povrzat, tie mozhat da pristapat do bilo koj od vashite virtuelni ili dedicirani serveri, kako i metro Eternet tochki koristejkji gi nivnite privatni IP adresi. Sovrsheno za provajderi na CRM, ERP i slichni uslugi, koi sakaat da ovozmozhat bezbeden pristap do nivnite aplikacii preku Internet.
Klaud NAT Gateway
Klaud NAT Gateway ovozmozhuva vlezni i izlezni konekcii preku Internet, za vashite virtuelni serveri koi imaat samo privatni IP adresi. Serverite pristapuvaat na Internet so rutiranje na soobrakjajot preku NAT gateway. Opcionalno, serverite mozhe da primaat vlezni konekcii od Internet koristejkji ja port forward funkcionalnosta. Odlichno reshenie za namaluvanje na troshocite za koristenje na javna IP adresa, no i povekje od toa. Ovozmozhuva pozadinski aplikacii da pristapuvaat na Internet, kako i javen pristap do vashite aplikacii postaveni pozadi NAT.
Поврзани продукти
Еластичен Клауд ВПС
Еластичен Клауд ВПС претставува виртуелна машина која работи врз напредни клауд и мрежни технологии, нудејќи значителни предности во споредба со традиционалниот ВПС хостинг и непобедлив однос на цена со перформанси. Поставете OS со апликации за само 1 мин. На еден клик автоматски бекапи, снапшоти и disaster recovery реплика, зачувани во друг дата центар на безбедна далечина. Нова ген на AMD EPYC, ултра брзи NVMe дискови, дедицирани конекции и бесплатна приватна мрежа.
Клауд VPN PointConnect
Клауд VPN овозможува индивидуални компјутери да се поврзуваат безбедно со вашата клауд приватна мрежа од било каде во светот, преку шифрирање на податоците кои патуваат преку Интернет. Откако ќе се поврзат, тие можат да пристапат до било кој од вашите виртуелни или дедицирани сервери, како и метро Етернет точки користејќи ги нивните приватни IP адреси. Совршенo за провајдери на CRM, ERP и слични услуги, кои сакаат да овозможат безбеден пристап до нивните апликации преку Интернет.
Клауд NAT Gateway
Клауд NAT Gateway овозможува влезни и излезни конекции преку Интернет, за вашите виртуелни сервери кои имаат само приватни IP адреси. Серверите пристапуваат на Интернет со рутирање на сообраќајот преку NAT gateway. Опционално, серверите може да примаат влезни конекции од Интернет користејќи ја port forward функционалноста. Одлично решение за намалување на трошоците за користење на јавна ИП адреса, но и повеќе од тоа. Овозможува позадински апликации да пристапуваат на Интернет, како и јавен пристап до вашите апликации поставени позади NAT.


Нашата веб страна користи колачиња. Ако продолжите со нејзино користење, се согласувате да користиме колачиња и ги прифаќате нашите Правни информации.    Разбирам