InterspaceБаза на знаењеДокументацијаХостингПоврзаност на Интернет и пирингзи
ХОСТИНГ
06-Фев-201808-Ноем-2023
Povrzanost na Internet i piringzi
Internet pristapot vo Interspace hostingot bazira na nashata telekom mrezha od provajdersko nivo, so pasija dizajnirana da obezbedi konekcii so najvisok kvalitet od/do bilo koja destinacija vo svetot, rezultirajkji vo nesporedliva brzina na transfer i povekje stepena redundantnost.

Interspace e telekom provajder od prva klasa, koj operira so sopstven avtonomen sistem vo globalnata BGP mrezha i poseduva opsezhna fiber optichka mrezha koja se prostira na povekje od 3000 km. Nashata infrastruktura vkluchuva direktni konekcii so vodechkite globalni tier 1 mrezhi i strateshki regionalni i lokalni piringzi, preku koi obezbeduvame vrski od najvisoka klasa za profesionalni biznisi i drugi provajderi.

1.Konekcii so globalni provajderi

Direktnite konekciite so globalni provajderi ovozmozhuvaat mrezhata na Interspace da vleze direktno vo jadroto na Internetot preku samo eden provajderski ruter. Gi istaknuvame direktnite vrski so tier 1 provajderite Lumen i Arelion koi se na prvite dve mesta. Globalniot rang e baziran na CAIDA AS Rank.

Lumen Technologies (poraneshen Level 3)
Broj 1 vo globalniot rang. Interkonekcija preku 2 geo nezavisni pateki.
Arelion (poraneshen Telia Carrier)
Broj 2 vo globalniot rang. Interkonekcija preku 2 geo nezavisni pateki.
Hurricane Electric
Vodechki globalen provajder. Interkonekcija preku 2 geo nezavisni pateki.
RETN
Vospostaven globalen provajder so kvalitetni ruti do EMEA/APAC.

2.Konekcii so regionalni i lokalni provajderi

Direktnite konekcii so regionalni i lokalni provajderi obezbeduvaat superioren protok i niska latencija pomegju korisnicite na Interspace i korisnicite na ovie provajderi, bidejkji soobrakjajot se rutira direktno megju nashite mrezhi po najkratkata mozhna pateka, namesto preku globalni provajderi.

Swisscom
Renomiran provajder vo Zapadna Evropa so sedishte vo Shvajcarija.
Telekom Slovenije
Vospostaven provajder vo Jugoistochna Evropa.
A1
Renomiran provajder vo Evropa so prisustvo i vo Makedonija.
Deutsche Telekom / Makedonski telekom
Renomiran provajder vo Evropa so prisustvo i vo Makedonija.

3.Konekcii so kluchni globalni servisi

Imame direktni konekcii so vospostaveni provajderi na specijalizirani servisi, preku koi se ovozmozhuva podobro iskustvo koga se koristat nivnite aplikacii i resursi.

Cloudflare
Ja zgolemuva bezbednosta i performansite na veb stranite.
Google
Direkten pristap do golema infrastruktura za servisi i resursi na Google.
Amazon
Ovozmozhuva besprekorna porvzanost za servisite na Amazon.
Facebook
Go podobruva protokot na podatoci za sodrzhini od ekosistemot na Facebook.

4.Konekcii so Internet Menuvachnici

Razmenuvame soobrakjaj so golem broj na telekom i hosting provajderi preku Internet Menuvachnici (centri za razmena na soobrakjaj), shto doprinesuva za visok kvalitet na protok i poniska latencija, bidejkji soobrakjajot se rutira direktno pomegju nashite mrezhi, namesto preku globalni provajderi.

AMS-IX
Edna od najgolemite Internet Menuvachnici vo Zapadna Evropa so sedishte vo Amsterdam.
BIX
Edna od najgolemite Internet Menuvachnici na Balkanot.
DATA-IX
Edna od najgolemite Internet Menuvachnici vo Istochna i Centralna Evropa.
IXP.MK
Makedonska Internet menuvachnica.
Поврзаност на Интернет и пирингзи
Интернет пристапот во Interspace хостингот базира на нашата телеком мрежа од провајдерско ниво, со пасија дизајнирана да обезбеди конекции со највисок квалитет од/до било која дестинација во светот, резултирајќи во неспоредлива брзина на трансфер и повеќе степена редундантност.

Interspace е телеком провајдер од прва класа, кој оперира со сопствен автономен систем во глобалната BGP мрежа и поседува опсежна фибер оптичка мрежа која се простира на повеќе од 3000 км. Нашата инфраструктура вклучува директни конекции со водечките глобални tier 1 мрежи и стратешки регионални и локални пирингзи, преку кои обезбедуваме врски од највисока класа за професионални бизниси и други провајдери.

1.Конекции со глобални провајдери

Директните конекциите со глобални провајдери овозможуваат мрежата на Interspace да влезе директно во јадрото на Интернетот преку само еден провајдерски рутер. Ги истакнуваме директните врски со tier 1 провајдерите Lumen и Arelion кои се на првите две места. Глобалниот ранг е базиран на CAIDA AS Rank.

Lumen Technologies (поранешен Level 3)
Број 1 во глобалниот ранг. Интерконекција преку 2 гео независни патеки.
Arelion (поранешен Telia Carrier)
Број 2 во глобалниот ранг. Интерконекција преку 2 гео независни патеки.
Hurricane Electric
Водечки глобален провајдер. Интерконекција преку 2 гео независни патеки.
RETN
Воспоставен глобален провајдер со квалитетни рути до EMEA/APAC.

2.Конекции со регионални и локални провајдери

Директните конекции со регионални и локални провајдери обезбедуваат супериорен проток и ниска латенција помеѓу корисниците на Interspace и корисниците на овие провајдери, бидејќи сообраќајот се рутира директно меѓу нашите мрежи по најкратката можна патека, наместо преку глобални провајдери.

Swisscom
Реномиран провајдер во Западна Европа со седиште во Швајцарија.
Telekom Slovenije
Воспоставен провајдер во Југоисточна Европа.
A1
Реномиран провајдер во Европа со присуство и во Македонија.
Deutsche Telekom / Македонски телеком
Реномиран провајдер во Европа со присуство и во Македонија.

3.Конекции со клучни глобални сервиси

Имаме директни конекции со воспоставени провајдери на специјализирани сервиси, преку кои се овозможува подобро искуство кога се користат нивните апликации и ресурси.

Cloudflare
Ја зголемува безбедноста и перформансите на веб страните.
Google
Директен пристап до голема инфраструктура за сервиси и ресурси на Google.
Amazon
Овозможува беспрекорна порвзаност за сервисите на Amazon.
Facebook
Го подобрува протокот на податоци за содржини од екосистемот на Facebook.

4.Конекции со Интернет Менувачници

Разменуваме сообраќај со голем број на телеком и хостинг провајдери преку Интернет Менувачници (центри за размена на сообраќај), што допринесува за висок квалитет на проток и пониска латенција, бидејќи сообраќајот се рутира директно помеѓу нашите мрежи, наместо преку глобални провајдери.

AMS-IX
Една од најголемите Интернет Менувачници во Западна Европа со седиште во Амстердам.
BIX
Една од најголемите Интернет Менувачници на Балканот.
DATA-IX
Една од најголемите Интернет Менувачници во Источна и Централна Европа.
IXP.MK
Македонска Интернет менувачница.

Povrzani sodrzhini
Dokumentacija
Klaud
Komunikacii
Hosting
My Interspace
Tehnichki statii
Tutorijali
Nauchi
Novosti
Aktuelni novosti
Posledni nastani
Поврзани содржини
Документација
Клауд
Комуникации
Хостинг
My Interspace
Технички статии
Туторијали
Научи
Новости
Актуелни новости
Последни настани
Povrzani produkti
Dedicirani serveri
Dedicirani serveri na visoka klasa na hardver od priznaeni vendori. Hostingot e vo nashi data centri, ovozmozhuvajkji ni celosna kontrola za obezbeduvanje postojan kvalitet i dostapnost 24/7/365. Izbor na primarni data centri i disaster recovery data centar lociran na bezbedna dalechina.

Kontrola na napojuvanje (resetiranje, iskluchi/vkluchi) i besplaten KVM-preku-IP, dostapni 24/7 na eden klik, vkluchuvajkji i opcija za startuvanje/instalacija na vashi ISO zapisi.
Onlajn video platforma
Kreirajte sopstven profesionalen portal za spodeluvanje na videa, so site neverojatni funkcionalnosti, brendiran i prilagoden za vashata kompanija i dostapen na vash domen.

Video platformata e bazirana na nashata globalna IT infrastruktura koja vkluchuva mrezha od serveri na povekje kontinenti, dizajnirana za avtomatska replikacija i anycast sistemi za prikaz so najmala latencija vrz osnova na geografskata lokacija na posetitelite.
Поврзани продукти
Дедицирани сервери
Дедицирани сервери на висока класа на хардвер од признаени вендори. Хостингот е во наши дата центри, овозможувајќи ни целосна контрола за обезбедување постојан квалитет и достапност 24/7/365. Избор на примарни дата центри и disaster recovery дата центар лоциран на безбедна далечина.

Kонтрола на напојување (ресетирање, исклучи/вклучи) и бесплатен KVM-преку-IP, достапни 24/7 на еден клик, вклучувајќи и опција за стартување/инсталација на ваши ISO записи.
Онлајн видео платформа
Креирајте сопствен професионален портал за споделување на видеа, со сите неверојатни функционалности, брендиран и прилагоден за вашата компанија и достапен на ваш домен.

Видео платформата е базирана на нашата глобална ИТ инфраструктура која вклучува мрежа од сервери на повеќе континенти, дизајнирана за автоматска репликација и anycast системи за приказ со најмала латенција врз основа на географската локација на посетителите.


Нашата веб страна користи колачиња. Ако продолжите со нејзино користење, се согласувате да користиме колачиња и ги прифаќате нашите Правни информации.    Разбирам