InterspaceБаза на знаењеТехнички статииТуторијалиПодигни WebDAV сервер со Nginx на Linux Debian
ТУТОРИЈАЛИ
15-Јан-202421-Мај-2024
Podigni WebDAV server so Nginx na Linux Debian
Ovoj vodich kje vi pomogne brzo da podignete WebDAV server koristejkji Nginx na Debian. Namenet e za korisnici so osnovni poznavanja za Linux i Nginx.

Sistemot vekje treba da ima Linux Debian (verzija 11 ili 12) i Nginx instalirani od oficijalnite repozitoriumi na Debian. Alternativno, razgledajte ja nashata ponuda za klaud serveri, poznati kako Elastichen Klaud VPS, koj mozhe da se podigne so prethodno instaliran operativen sistem i aplikacii za okolu edna minuta.

1.Podgotovka

Pred da zapochnete, osigurete se deka gi imate instalirano WebDAV modulot i paketot nginx-extras.

2.Instalirajte go paketot nginx-extras

Ovoj paket sodrzhi dopolnitelni moduli koi ne se vklucheni vo standardnata instalacija na Nginx, a se neophodni za proshireni funkcionalnosti na WebDAV. Izvrshete ja slednata komanda za da go instalirate:
sudo apt install nginx-extras

Ako sudo vekje ne e instaliran, izvrshete apt install sudo za da go instalirate.

3.Proverete za WebDAV modulot na nginx

Ako ste go instalirale Nginx na Debian 11 ili 12 koristejkji standardni repozitoriumi (na pr. koristejkji apt install nginx), WebDAV modulot, poznat kako ngx_http_dav_module, obichno e vkluchen vo instalacijata. Za da proverite, izvrshete:
nginx -V 2>&1 | grep -o with-http_dav_module

Ako modulot ne e prisuten, mozhebi kje treba da instalirate Nginx od source ili da koristite paket koj go vkluchuva ovoj modul.

4.WebDAV direktorium i pristapni kredencijali

Kreiranje na WebDAV folderi

Kreirajte folderi:
sudo mkdir /var/www/webdav
sudo mkdir -p /var/tmp/nginx/webdav

Promenete gi permisiite:
sudo chown www-data:www-data /var/www/webdav
sudo chown -R www-data:www-data /var/tmp/nginx
sudo chmod -R 755 /var/tmp/nginx
sudo chmod -R 755 /var/www/webdavKreirajte WebDAV korisnik

Za da konfigurirate korisnichki pristap so pomosh na Basic Authentication, koristete ja slednata ednoliniska komanda. Taa bara korisnichko ime i lozinka, a potoa gi dodava vo fajlot za lozinki webdav.passwd so shifrirana lozinka.
read -p "Enter username: " username && read -sp "Enter password: " password && echo "$username:$(openssl passwd -apr1 $password)" | sudo tee -a /etc/nginx/webdav.passwd > /dev/null && echo -e "\nCredentials added successfully."

5.Konfiguriranje na Nginx za WebDAV

Vo vashata konfiguracija na Nginx za specifichniot sajt, obichno locirana vo /etc/nginx/sites-available/, vo server blokot, dodadete:
location /webdav {
alias /var/www/webdav; # Ova go mapira URL-to .../webdav na /var/www/webdav
client_body_temp_path /var/tmp/nginx/webdav;
dav_methods PUT DELETE MKCOL COPY MOVE;
dav_ext_methods PROPFIND OPTIONS;
create_full_put_path on;

# Podesuvanje za basic authentication
auth_basic "Restricted Access";
auth_basic_user_file /etc/nginx/webdav.passwd;

# Zabrani upiti od site, osven za avtenticiranite
satisfy all;
allow all; # Ova gi dozvoluva avtenticiranite
deny all; # Ova gi zabranuva site ostanati
}

6.Zashtita na pristapot (Opcionalno/Preporachano)

6.1.IP Ogranichuvanja

Za kontrola na pristapot baziran na IP, vo delot location /webdav od vashata konfiguracija na Nginx za specifichniot sajt:
allow 192.168.1.1; # Zamenete so vashata IP
deny all;

6.2.Konfiguracija na serverski tokeni

Vo vashata konfiguracija na Nginx onevozmozhete gi serverskite tokeni:
server_tokens off;

6.3.Podobruvanje na bezbednosta so zaglavija

Vo blokot server od vashata konfiguracija na Nginx za specifichniot sajt, dodadete gi ovie zaglavija za bezbednost:
add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";

7.Apliciranje na promenite

Restartirajte go Nginx za da gi primenite novite postavki:
sudo systemctl restart nginx

8.Testiranje na instalacijata

Za da se osigurate deka vashata WebDAV instalacija raboti pravilno, se preporachuva da ja testirate koristejkji WinSCP, besplaten SFTP, FTP, WebDAV i SCP klient za Windows.

Imajte predvid deka vgradeniot Windows WebClient koj se koristi za mapiranje na mrezhen disk do WebDAV lokacija nema da raboti pravilno, bidejkji bara metodi LOCK i UNLOCK, koi ne se poddrzhani od vgradeniot Nginx WebDAV modul.

Chekori za testiranje so WinSCP
  • Prezemete go WinSCP od oficijalniot veb-sajt i instalirajte go.
  • Otvorete go WinSCP. Kliknete na kopcheto za New Tab. Izberete "WebDAV" kako protokol za fajlovi. Vnesete go URL-to na vashiot server (na pr., http://your-domain.tld/webdav) i vasheto WebDAV korisnichko ime i lozinka.
  • Kliknete "Login" za da se povrzete.
  • Potvrdete ja povrzanosta i funkcionalnosta na WebDAV so navigacija niz direktoriumite, sozdavanje, modificiranje i brishenje na fajlovi i papki.

9.Instalirajte na Interspace klaud serveri

Za onie shto sakaat brzo da zapochnat, Interspace Klaud Platformata nudi efikasno reshenie. Mozhete da podignete virtuelen server so vekje instaliran operativen sistem i aplikacii za okolu edna minuta. Interspace odi chekor podaleku, ovozmozhuvajkji vi da gi prekonfigurirate vashite sistemi so prilagodeni podesuvanja pred da zapochne instalacijata. Ova vkluchuva postavuvanje na detali za pristap, domen, porti za povrzuvanje i drugi opcii specifichni za aplikacijata.

Osven za rapidno podiganje serveri, Interspace se istaknuva i so vrven odnos na cena i performansi. Ve pokanuvame da gi poglednete paketite i cenite na stranata za Elastichen Klaud VPS.

Sodrzhinata vo ovoj dokument e licencirana od Interspace so MIT licenca
Подигни WebDAV сервер со Nginx на Linux Debian
Овој водич ќе ви помогне брзо да подигнете WebDAV сервер користејќи Nginx на Debian. Наменет е за корисници со основни познавања за Linux и Nginx.

Системот веќе треба да има Linux Debian (верзија 11 или 12) и Nginx инсталирани од официјалните репозиториуми на Debian. Алтернативно, разгледајте ја нашата понуда за клауд сервери, познати како Еластичен Клауд ВПС, кој може да се подигне со претходно инсталиран оперативен систем и апликации за околу една минута.

1.Подготовка

Пред да започнете, осигурете се дека ги имате инсталирано WebDAV модулот и пакетот nginx-extras.

2.Инсталирајте го пакетот nginx-extras

Овој пакет содржи дополнителни модули кои не се вклучени во стандардната инсталација на Nginx, а се неопходни за проширени функционалности на WebDAV. Извршете ја следната команда за да го инсталирате:
sudo apt install nginx-extras

Ако sudo веќе не е инсталиран, извршете apt install sudo за да го инсталирате.

3.Проверете за WebDAV модулот на nginx

Ако сте го инсталирале Nginx на Debian 11 или 12 користејќи стандардни репозиториуми (на пр. користејќи apt install nginx), WebDAV модулот, познат како ngx_http_dav_module, обично е вклучен во инсталацијата. За да проверите, извршете:
nginx -V 2>&1 | grep -o with-http_dav_module

Ако модулот не е присутен, можеби ќе треба да инсталирате Nginx од source или да користите пакет кој го вклучува овој модул.

4.WebDAV директориум и пристапни креденцијали

Креирање на WebDAV фолдери

Креирајте фолдери:
sudo mkdir /var/www/webdav
sudo mkdir -p /var/tmp/nginx/webdav

Променете ги пермисиите:
sudo chown www-data:www-data /var/www/webdav
sudo chown -R www-data:www-data /var/tmp/nginx
sudo chmod -R 755 /var/tmp/nginx
sudo chmod -R 755 /var/www/webdavКреирајте WebDAV корисник

За да конфигурирате кориснички пристап со помош на Basic Authentication, користете ја следната еднолиниска команда. Таа бара корисничко име и лозинка, а потоа ги додава во фајлот за лозинки webdav.passwd со шифрирана лозинка.
read -p "Enter username: " username && read -sp "Enter password: " password && echo "$username:$(openssl passwd -apr1 $password)" | sudo tee -a /etc/nginx/webdav.passwd > /dev/null && echo -e "\nCredentials added successfully."

5.Конфигурирање на Nginx за WebDAV

Во вашата конфигурација на Nginx за специфичниот сајт, обично лоцирана во /etc/nginx/sites-available/, во server блокот, додадете:
location /webdav {
alias /var/www/webdav; # Ova go mapira URL-to .../webdav na /var/www/webdav
client_body_temp_path /var/tmp/nginx/webdav;
dav_methods PUT DELETE MKCOL COPY MOVE;
dav_ext_methods PROPFIND OPTIONS;
create_full_put_path on;

# Podesuvanje za basic authentication
auth_basic "Restricted Access";
auth_basic_user_file /etc/nginx/webdav.passwd;

# Zabrani upiti od site, osven za avtenticiranite
satisfy all;
allow all; # Ova gi dozvoluva avtenticiranite
deny all; # Ova gi zabranuva site ostanati
}

6.Заштита на пристапот (Опционално/Препорачано)

6.1.IP Ограничувања

За контрола на пристапот базиран на IP, во делот location /webdav од вашата конфигурација на Nginx за специфичниот сајт:
allow 192.168.1.1; # Заменете со вашата IP
deny all;

6.2.Конфигурација на серверски токени

Во вашата конфигурација на Nginx оневозможете ги серверските токени:
server_tokens off;

6.3.Подобрување на безбедноста со заглавија

Во блокот server од вашата конфигурација на Nginx за специфичниот сајт, додадете ги овие заглавија за безбедност:
add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";

7.Аплицирање на промените

Рестартирајте го Nginx за да ги примените новите поставки:
sudo systemctl restart nginx

8.Тестирање на инсталацијата

За да се осигурате дека вашата WebDAV инсталација работи правилно, се препорачува да ја тестирате користејќи WinSCP, бесплатен SFTP, FTP, WebDAV и SCP клиент за Windows.

Имајте предвид дека вградениот Windows WebClient кој се користи за мапирање на мрежен диск до WebDAV локација нема да работи правилно, бидејќи бара методи LOCK и UNLOCK, кои не се поддржани од вградениот Nginx WebDAV модул.

Чекори за тестирање со WinSCP
  • Преземете го WinSCP од официјалниот веб-сајт и инсталирајте го.
  • Отворете го WinSCP. Кликнете на копчето за New Tab. Изберете "WebDAV" како протокол за фајлови. Внесете го URL-то на вашиот сервер (на пр., http://your-domain.tld/webdav) и вашето WebDAV корисничко име и лозинка.
  • Кликнете "Login" за да се поврзете.
  • Потврдете ја поврзаноста и функционалноста на WebDAV со навигација низ директориумите, создавање, модифицирање и бришење на фајлови и папки.

9.Инсталирајте на Interspace клауд сервери

За оние што сакаат брзо да започнат, Interspace Клауд Платформата нуди ефикасно решение. Можете да подигнете виртуелен сервер со веќе инсталиран оперативен систем и апликации за околу една минута. Interspace оди чекор подалеку, овозможувајќи ви да ги преконфигурирате вашите системи со прилагодени подесувања пред да започне инсталацијата. Ова вклучува поставување на детали за пристап, домен, порти за поврзување и други опции специфични за апликацијата.

Освен за рапидно подигање сервери, Interspace се истакнува и со врвен однос на цена и перформанси. Ве покануваме да ги погледнете пакетите и цените на страната за Еластичен Клауд ВПС.

Содржината во овој документ е лиценцирана од Interspace со МИТ лиценца

Povrzani sodrzhini
Dokumentacija
Klaud
Komunikacii
Hosting
My Interspace
Tehnichki statii
Tutorijali
Nauchi
Novosti
Aktuelni novosti
Posledni nastani
Поврзани содржини
Документација
Клауд
Комуникации
Хостинг
My Interspace
Технички статии
Туторијали
Научи
Новости
Актуелни новости
Последни настани
Povrzani produkti
Premium Internet pristap
Internet od najvisoka klasa za profesionalni potrebi. Superiorna tochka-do-tochka optichka linija, simetrichen download i upload, neogranichen soobrakjaj, SLA dogovor i statichka IP. Direktni konekcii so vrvnite globalni provajderi. Nashata mrezhna arhitektura e so pasija dizajnirana da obezbedi konekcii so najvisok kvalitet do bilo koja destinacija vo svetot, rezultirajkji vo nesporedliva brzina na transfer i povekje stepena redundantnost.
Dedicirani serveri
Dedicirani serveri na visoka klasa na hardver od priznaeni vendori. Hostingot e vo nashi data centri, ovozmozhuvajkji ni celosna kontrola za obezbeduvanje postojan kvalitet i dostapnost 24/7/365. Izbor na primarni data centri i disaster recovery data centar lociran na bezbedna dalechina. Kontrola na napojuvanje (resetiranje, iskluchi/vkluchi) i besplaten KVM-preku-IP, dostapni 24/7 na eden klik, vkluchuvajkji i opcija za startuvanje/instalacija na vashi ISO zapisi.
Elastichen Klaud VPS
Elastichen Klaud VPS pretstavuva virtuelna mashina koja raboti vrz napredni klaud i mrezhni tehnologii, nudejkji znachitelni prednosti vo sporedba so tradicionalniot VPS hosting i nepobedliv odnos na cena so performansi. Postavete OS so aplikacii za samo 1 min. Na eden klik avtomatski bekapi, snapshoti i disaster recovery replika, zachuvani vo drug data centar na bezbedna dalechina. Nova gen na AMD EPYC, ultra brzi NVMe diskovi, dedicirani konekcii i besplatna privatna mrezha.
Поврзани продукти
Премиум Интернет пристап
Интернет од највисока класа за професионални потреби. Супериорна точка-до-точка оптичка линија, симетричен download и upload, неограничен сообраќај, SLA договор и статичка ИП. Директни конекции со врвните глобални провајдери. Нашата мрежна архитектура е со пасија дизајнирана да обезбеди конекции со највисок квалитет до било која дестинација во светот, резултирајќи во неспоредлива брзина на трансфер и повеќе степена редундантност.
Дедицирани сервери
Дедицирани сервери на висока класа на хардвер од признаени вендори. Хостингот е во наши дата центри, овозможувајќи ни целосна контрола за обезбедување постојан квалитет и достапност 24/7/365. Избор на примарни дата центри и disaster recovery дата центар лоциран на безбедна далечина. Kонтрола на напојување (ресетирање, исклучи/вклучи) и бесплатен KVM-преку-IP, достапни 24/7 на еден клик, вклучувајќи и опција за стартување/инсталација на ваши ISO записи.
Еластичен Клауд ВПС
Еластичен Клауд ВПС претставува виртуелна машина која работи врз напредни клауд и мрежни технологии, нудејќи значителни предности во споредба со традиционалниот ВПС хостинг и непобедлив однос на цена со перформанси. Поставете OS со апликации за само 1 мин. На еден клик автоматски бекапи, снапшоти и disaster recovery реплика, зачувани во друг дата центар на безбедна далечина. Нова ген на AMD EPYC, ултра брзи NVMe дискови, дедицирани конекции и бесплатна приватна мрежа.


Нашата веб страна користи колачиња. Ако продолжите со нејзино користење, се согласувате да користиме колачиња и ги прифаќате нашите Правни информации.    Разбирам