InterspaceБаза на знаењеНовостиАктуелни новостиПретставување на Делта ВПС
Povrzani sodrzhini
Dokumentacija
Klaud
Komunikacii
Hosting
My Interspace
Tehnichki statii
Tutorijali
Nauchi
Novosti
Aktuelni novosti
Posledni nastani
Поврзани содржини
Документација
Клауд
Комуникации
Хостинг
My Interspace
Технички статии
Туторијали
Научи
Новости
Актуелни новости
Последни настани
03-Март-2023
Pretstavuvanje na Delta VPS
Nova linija na klaud virtuelni serveri so sovrshen balans megju pristapni ceni i performansi, obezbedeni so esencijalni alatki za vashiot biznis
Sodrzhinata e dostapna samo na angliski jazik.
We've got some exciting news to share with you! Interspace has just launched the Delta VPS, a new enhancement to our existing line of cloud-based virtual private servers.

Delta VPSs come at a significantly reduced price point, with an excellent price-to-performance ratio. They are designed for general use cases that do not require extreme computational power, making them perfect for services such as e-commerce, mail server, development environments, and more.

Interspace has earned a reputation as the go-to choice for businesses looking for reliable communication and hosting solutions. With the new line of virtual servers, our customers can enjoy the same high-quality infrastructure and support that we're known for, at a much lower cost.

Delta VPSs are packed with a range of features, like free cloud private network, automatic backups and manual snapshots securely stored in a remote data center, high-grade Internet connection, support for all major operating systems, and more.

Our cloud platform is engineered to ensure that your data is kept secure and easily recoverable, while delivering excellent server performance.

For more information, please visit https://interspace.com/en/cloud/vps

The new offering is part of Interspace's ongoing efforts to provide first-class ICT services for businesses of all sizes.
Претставување на Делта ВПС
Нова линија на клауд виртуелни сервери со совршен баланс меѓу пристапни цени и перформанси, обезбедени со есенцијални алатки за вашиот бизнис
Содржината е достапна само на англиски јазик.
We've got some exciting news to share with you! Interspace has just launched the Delta VPS, a new enhancement to our existing line of cloud-based virtual private servers.

Delta VPSs come at a significantly reduced price point, with an excellent price-to-performance ratio. They are designed for general use cases that do not require extreme computational power, making them perfect for services such as e-commerce, mail server, development environments, and more.

Interspace has earned a reputation as the go-to choice for businesses looking for reliable communication and hosting solutions. With the new line of virtual servers, our customers can enjoy the same high-quality infrastructure and support that we're known for, at a much lower cost.

Delta VPSs are packed with a range of features, like free cloud private network, automatic backups and manual snapshots securely stored in a remote data center, high-grade Internet connection, support for all major operating systems, and more.

Our cloud platform is engineered to ensure that your data is kept secure and easily recoverable, while delivering excellent server performance.

For more information, please visit https://interspace.com/en/cloud/vps

The new offering is part of Interspace's ongoing efforts to provide first-class ICT services for businesses of all sizes.
Povrzani produkti
Internet pristap
Internet od najvisoka klasa za profesionalni potrebi. Superiorna tochka-do-tochka optichka linija, simetrichen download i upload, neogranichen soobrakjaj, SLA dogovor i statichka IP. Direktni konekcii so vrvnite globalni provajderi.

Nashata mrezhna arhitektura e so pasija dizajnirana da obezbedi konekcii so najvisok kvalitet do bilo koja destinacija vo svetot, rezultirajkji vo nesporedliva brzina na transfer i povekje stepena redundantnost.
Metro Eternet
Povrzete edna ili povekje dalechni lokacii vo edna privatna mrezha, koristejkji super brzi fiber optichki linii so zagarantiran protok.

Dokolku koristite nashi virtuelni privatni serveri ili dedicirani serveri, mozhete da gi soedinite privatnite mrezhi na vashite serveri i kancelarii.

Napravete znachitelno namaluvanje na troshocite preku spodeluvanje na diskov prostor, IP telefonija i drugi IT resursi pomegju povekje lokacii.
Dedicirani serveri
Dedicirani serveri na visoka klasa na hardver od priznaeni vendori. Hostingot e vo nashi data centri, ovozmozhuvajkji ni celosna kontrola za obezbeduvanje postojan kvalitet i dostapnost 24/7/365. Izbor na primarni data centri i disaster recovery data centar lociran na bezbedna dalechina.

Kontrola na napojuvanje (resetiranje, iskluchi/vkluchi) i besplaten KVM-preku-IP, dostapni 24/7 na eden klik, vkluchuvajkji i opcija za startuvanje/instalacija na vashi ISO zapisi.
Elastichen Klaud VPS
Elastichen Klaud VPS pretstavuva virtuelna mashina koja raboti vrz napredni klaud i mrezhni tehnologii, nudejkji znachitelni prednosti vo sporedba so tradicionalniot VPS hosting i nepobedliv odnos na cena so performansi.

Postavete OS so aplikacii za samo 1 min. Na eden klik avtomatski bekapi, snapshoti i disaster recovery replika, zachuvani vo drug data centar na bezbedna dalechina. Nova gen na AMD EPYC, ultra brzi NVMe diskovi, dedicirani konekcii i besplatna privatna mrezha.
Klaud VPN MultiSite
Klaud VPN MultiSite ovozmozhuva celi LAN mrezhi na dalechni kancelarii ili filijali bezbedno da se povrzat megjusebe ili da pristapat do vashata klaud privatna mrezha, od bilo kade vo svetot preku VPN ruteri povrzani na Internet. Dopolnitelno, Klaud VPN MultiSite ovozmozhuva povrzuvanje i od individualni kompjuteri ili smartfoni.

Sovrsheno prilagodeno za banki, razvivachi na softver, call centri i provajderi na CRM/ERP produkti.
Поврзани продукти
Интернет пристап
Интернет од највисока класа за професионални потреби. Супериорна точка-до-точка оптичка линија, симетричен download и upload, неограничен сообраќај, SLA договор и статичка ИП. Директни конекции со врвните глобални провајдери.

Нашата мрежна архитектура е со пасија дизајнирана да обезбеди конекции со највисок квалитет до било која дестинација во светот, резултирајќи во неспоредлива брзина на трансфер и повеќе степена редундантност.
Метро Етернет
Поврзете една или повеќе далечни локации во една приватна мрежа, користејќи супер брзи фибер оптички линии со загарантиран проток.

Доколку користите наши виртуелни приватни сервери или дедицирани сервери, можете да ги соедините приватните мрежи на вашите сервери и канцеларии.

Направете значително намалување на трошоците преку споделување на дисков простор, IP телефонија и други ИТ ресурси помеѓу повеќе локации.
Дедицирани сервери
Дедицирани сервери на висока класа на хардвер од признаени вендори. Хостингот е во наши дата центри, овозможувајќи ни целосна контрола за обезбедување постојан квалитет и достапност 24/7/365. Избор на примарни дата центри и disaster recovery дата центар лоциран на безбедна далечина.

Kонтрола на напојување (ресетирање, исклучи/вклучи) и бесплатен KVM-преку-IP, достапни 24/7 на еден клик, вклучувајќи и опција за стартување/инсталација на ваши ISO записи.
Еластичен Клауд ВПС
Еластичен Клауд ВПС претставува виртуелна машина која работи врз напредни клауд и мрежни технологии, нудејќи значителни предности во споредба со традиционалниот ВПС хостинг и непобедлив однос на цена со перформанси.

Поставете OS со апликации за само 1 мин. На еден клик автоматски бекапи, снапшоти и disaster recovery реплика, зачувани во друг дата центар на безбедна далечина. Нова ген на AMD EPYC, ултра брзи NVMe дискови, дедицирани конекции и бесплатна приватна мрежа.
Клауд VPN MultiSite
Клауд VPN MultiSite овозможува цели LAN мрежи на далечни канцеларии или филијали безбедно да се поврзат меѓусебe или да пристапат до вашата клауд приватна мрежа, од било каде во светот преку VPN рутери поврзани на Интернет. Дополнително, Клауд VPN MultiSite овозможува поврзување и од индивидуални компјутери или смартфони.

Совршенo прилагодено за банки, развивачи на софтвер, call центри и провајдери на CRM/ERP продукти.


Нашата веб страна користи колачиња. Ако продолжите со нејзино користење, се согласувате да користиме колачиња и ги прифаќате нашите Правни информации.    Разбирам