InterspaceБаза на знаењеНовостиПоследни настаниInterspace на претстојниот AI Tech Самит
Povrzani sodrzhini
Dokumentacija
Klaud
Komunikacii
Hosting
My Interspace
Tehnichki statii
Tutorijali
Nauchi
Novosti
Aktuelni novosti
Posledni nastani
Поврзани содржини
Документација
Клауд
Комуникации
Хостинг
My Interspace
Технички статии
Туторијали
Научи
Новости
Актуелни новости
Последни настани
10-Сеп-2023
Interspace na pretstojniot AI Tech Samit
Unikaten sobir za veshtachka inteligencija vo tehnoloshkiot svet. Diskusii so eksperti za podobruvanje na simbiozata megju klaud tehnologiite i AI
Sodrzhinata e dostapna samo na angliski jazik.
We are pleased to announce that Interspace, known for delivering robust and scalable cloud solutions, will be sponsoring and attending the upcoming AI Tech Summit on 29-30 September 2023, that will take place in Skopje. This key event brings together industry experts, professionals, and enthusiasts in the rapidly evolving field of Artificial Intelligence.

The AI Tech Summit provides a unique platform for discussions that span a wide range of AI technologies and their real-world applications. It serves as a hub for exploring how AI is redefining various industries, from finance to the legal sector, making them more efficient and data-driven.

Our involvement in the AI Tech Summit stems from our ongoing commitment to innovation and the integral role that AI plays in shaping the future of business operations. Many of our clients already leverage AI technologies on our cloud infrastructure, which is designed to be flexible, scalable, and capable of supporting AI-driven initiatives.

By sponsoring and attending this summit, we look forward to building connections with professionals who are committed to harnessing the transformative potential of AI and cloud technologies.

Our team will be on-site and eager to discuss how Interspace can accelerate your AI projects. If you're planning to attend the AI Tech Summit, we invite you to stop by our exhibit booth and connect with our team. We're excited to engage in conversations about how Interspace can be a part of your technology journey.

For more information about the AI Tech Summit, you can visit their official website.

For more details about Interspace cloud solutions, please visit our website.

Interspace на претстојниот AI Tech Самит
Уникатен собир за вештачка интелигенција во технолошкиот свет. Дискусии со експерти за подобрување на симбиозата меѓу клауд технологиите и AI
Содржината е достапна само на англиски јазик.
We are pleased to announce that Interspace, known for delivering robust and scalable cloud solutions, will be sponsoring and attending the upcoming AI Tech Summit on 29-30 September 2023, that will take place in Skopje. This key event brings together industry experts, professionals, and enthusiasts in the rapidly evolving field of Artificial Intelligence.

The AI Tech Summit provides a unique platform for discussions that span a wide range of AI technologies and their real-world applications. It serves as a hub for exploring how AI is redefining various industries, from finance to the legal sector, making them more efficient and data-driven.

Our involvement in the AI Tech Summit stems from our ongoing commitment to innovation and the integral role that AI plays in shaping the future of business operations. Many of our clients already leverage AI technologies on our cloud infrastructure, which is designed to be flexible, scalable, and capable of supporting AI-driven initiatives.

By sponsoring and attending this summit, we look forward to building connections with professionals who are committed to harnessing the transformative potential of AI and cloud technologies.

Our team will be on-site and eager to discuss how Interspace can accelerate your AI projects. If you're planning to attend the AI Tech Summit, we invite you to stop by our exhibit booth and connect with our team. We're excited to engage in conversations about how Interspace can be a part of your technology journey.

For more information about the AI Tech Summit, you can visit their official website.

For more details about Interspace cloud solutions, please visit our website.

Povrzani produkti
Premium Internet pristap
Internet od najvisoka klasa za profesionalni potrebi. Superiorna tochka-do-tochka optichka linija, simetrichen download i upload, neogranichen soobrakjaj, SLA dogovor i statichka IP. Direktni konekcii so vrvnite globalni provajderi. Nashata mrezhna arhitektura e so pasija dizajnirana da obezbedi konekcii so najvisok kvalitet do bilo koja destinacija vo svetot, rezultirajkji vo nesporedliva brzina na transfer i povekje stepena redundantnost.
Privatni eternet linii
Integrirajte gi LAN mrezhite na vashite kancelarii/filijali na razlichni lokacii koristejkji super brza fiber optichka mrezha koja e nezavisna od Internetot. Vospostavete dalechni direktni vrski so zagarantirana brzina megju vashite serveri, kompjuterite i drugi uredi od razlichni lokacii. Poddrzhani se povekje tehnologii kako EPL, EVPL, EPLAN, EVPLAN, MPLS i Ethernet preku SDH/SONET.
Dedicirani serveri
Dedicirani serveri na visoka klasa na hardver od priznaeni vendori. Hostingot e vo nashi data centri, ovozmozhuvajkji ni celosna kontrola za obezbeduvanje postojan kvalitet i dostapnost 24/7/365. Izbor na primarni data centri i disaster recovery data centar lociran na bezbedna dalechina. Kontrola na napojuvanje (resetiranje, iskluchi/vkluchi) i besplaten KVM-preku-IP, dostapni 24/7 na eden klik, vkluchuvajkji i opcija za startuvanje/instalacija na vashi ISO zapisi.
Elastichen Klaud VPS
Elastichen Klaud VPS pretstavuva virtuelna mashina koja raboti vrz napredni klaud i mrezhni tehnologii, nudejkji znachitelni prednosti vo sporedba so tradicionalniot VPS hosting i nepobedliv odnos na cena so performansi. Postavete OS so aplikacii za samo 1 min. Na eden klik avtomatski bekapi, snapshoti i disaster recovery replika, zachuvani vo drug data centar na bezbedna dalechina. Nova gen na AMD EPYC, ultra brzi NVMe diskovi, dedicirani konekcii i besplatna privatna mrezha.
Поврзани продукти
Премиум Интернет пристап
Интернет од највисока класа за професионални потреби. Супериорна точка-до-точка оптичка линија, симетричен download и upload, неограничен сообраќај, SLA договор и статичка ИП. Директни конекции со врвните глобални провајдери. Нашата мрежна архитектура е со пасија дизајнирана да обезбеди конекции со највисок квалитет до било која дестинација во светот, резултирајќи во неспоредлива брзина на трансфер и повеќе степена редундантност.
Приватни етернет линии
Интегрирајте ги LAN мрежите на вашите канцеларии/филијали на различни локации користејќи супер брза фибер оптичка мрежа која е независна од Интернетот. Воспоставете далечни директни врски со загарантирана брзина меѓу вашите сервери, компјутерите и други уреди од различни локации. Поддржани се повеќе технологии како EPL, EVPL, EPLAN, EVPLAN, MPLS и Ethernet преку SDH/SONET.
Дедицирани сервери
Дедицирани сервери на висока класа на хардвер од признаени вендори. Хостингот е во наши дата центри, овозможувајќи ни целосна контрола за обезбедување постојан квалитет и достапност 24/7/365. Избор на примарни дата центри и disaster recovery дата центар лоциран на безбедна далечина. Kонтрола на напојување (ресетирање, исклучи/вклучи) и бесплатен KVM-преку-IP, достапни 24/7 на еден клик, вклучувајќи и опција за стартување/инсталација на ваши ISO записи.
Еластичен Клауд ВПС
Еластичен Клауд ВПС претставува виртуелна машина која работи врз напредни клауд и мрежни технологии, нудејќи значителни предности во споредба со традиционалниот ВПС хостинг и непобедлив однос на цена со перформанси. Поставете OS со апликации за само 1 мин. На еден клик автоматски бекапи, снапшоти и disaster recovery реплика, зачувани во друг дата центар на безбедна далечина. Нова ген на AMD EPYC, ултра брзи NVMe дискови, дедицирани конекции и бесплатна приватна мрежа.


Нашата веб страна користи колачиња. Ако продолжите со нејзино користење, се согласувате да користиме колачиња и ги прифаќате нашите Правни информации.    Разбирам